Hej nu är det äntligen dags för att koppla in Järpås med fiber.

Nu påbörjas arbetet med Fiber i Järpås Tätort
Lidköpings Bredband är en enhet inom förvaltningen Teknisk Service i Lidköpings Kommun. Lidköpings Bredband arbetar nu med att bygga ut fibernätet i kommunen, enligt riktlinjerna för regeringens bredbandsmål. Turen har nu kommit till Järpås tätort och installationen kommer att utföras i etapper. Lidköpings Kommun är en av tre delägare i Fastbit AB. Fastbit tillhandahåller kommunikationsplattformen Openbit, vilken innehåller flera leverantörer och tjänster i fibernätet.
För mer info gå till http://www.openbit.se/anslut/jarpastatort
När ni kommer till openbit sidan klickar ni på ”Jag vill anmäla mig” på höger sida så kommer ni vidare för att kunna anmäla intresse för fiber här i Järpås tätort.
här får ni välja gata ni bor på.